حضرت امام باقر علیه السلام به نقل از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله: صبح کن و روزت را بگذران که یا عالم باشی یا علم آموز، بپرهیز از اینکه عمرت در لذائذ غفلت زا و کامجوئیهای زیانبخش سپری گردد.
اخبار > بیا با پیامبر قدم بزنیم
 


  چاپ        ارسال به دوست

بیا با پیامبر قدم بزنیم

چشم‌هايت را ببند؛ تا پيامبر را نشانت دهم. مردي نسبتاً قد بلند با موهاي حالت‌دار که تا لالة گوشش مي‌رسند؛ صورتي روشن، پيشاني‏اي بلند، ابروهايي کماني و باريک. ريشي پرپشت، گونه‏اي صاف، چشماني سياه، گردني سفيد و دندان‌هايي سفيد، که وقتي صحبت مي‌کند از بين آنها نوري مي‌درخشد که فکر مي‌کني بين دندان‌هايش فاصله است؛ با اندامي متناسب، شکم و سينه‌اي هم‌سطح و چهارشانه با استخوان‌هاي درشت.
مردي با موها و ريش‌هاي شانه زده و مرتب. ريش‌هايش را با دقت شانه مي‏زند؛ از بالا هفت بار و از زير چهل بار. مي‌گويد: «اين کار، حافظه را زياد مي‌کند و بلغم را از بين مي‌برد و هر کس هفت بار بر سر و رو و سينه‌اش شانه بکشد، ديگر دردي سراغش نمي‌‌آيد».
خيلي برايش مهم است که هميشه معطر باشد و اصلاً همه او را از بوي خوبش مي‌شناسند. براي خريد عطر، بيشتر از غذا هزينه مي‌کند. جلوي آينه مي‌ايستد و خود را مرتب مي‌کند. گاهي هم در آب، سر و وضع خود را بررسي مي‌کند و بعد بيرون مي‌رود. مي‌گويد: «خدا دوست دارد بنده‌اش وقتي به ديدن دوستانش مي‌رود، خود را براي آنها منظم کند».
سفر که مي‌رود، شيشة روغن، سرمه‌دان، قيچي، مسواک و شانه‌اش از او جدا نمي‌شوند. نخ و سوزن هم با خود مي‌برد. عايشه مي‌گويد: «به خياطي خيلي علاقه دارد».
پيراهن راه راه بلندي به تن مي‏کند و عمامه‌اي هم بر سر. وقتي لباس نو گيرش مي‌آيد، خدا را شکر مي‌کند و بي‏درنگ لباس قبلي را به فقيري مي‌بخشد و مي‌گويد: «اگر لباس خود را به مسلمان ديگري بدهي، خدا هم در اين دنيا و هم بعد از مرگ، هوايت را دارد».
انگشتري نقره‌اي در دست راست دارد و با انگشترش روي نامه‌هايش مهر مي‌زند و مي‌گويد: «به نامه که مهر بزني، از تهمت‌هاي مردم در امان مي‌ماني».
شب‌ها روي پهلوي راست مي‌خوابد و دستش را زير صورتش مي‌گذارد و مي‌گويد: «خدايا! آن روز که همه را بيدار مي‌کني، مرا از عذابت حفظ کن». و آيه‏الکرسي مي‌خواند و از خواب که بيدار مي‌شود، اول از همه به سجده شکر مي‌رود و مي‌گويد: «سپاس خدايي را که مرا بعد از مردن، زنده کرد. خداي من، آمرزنده و پاداش دهنده است» و بعد مسواک مي‌زند.

در خانه
با اجازه، وارد خانة پيامبر مي‌شويم. خودش عادت دارد هرجا که مي‌رود، سه بار اجازه مي‌گيرد و محال است بي‌خبر به خانه کسي برود.
روي حصير نشسته، جاي حصير روي پاهايش مانده است. وقتي مي‏گويند: «حداقل فرشي، تشکي چيزي براي خودت بگير»، پاسخ مي‌دهد: «دنيا براي من، مانند اين است که يک روز گرم تابستان به سفر رفته باشي و سر راه درختي ببيني و زير سايه‌اش کمي استراحت کني و بروي».
براي وقتش برنامه ريزي کرده است؛ يک قسمت براي عبادت و طاعت خدا، يک قسمت براي کارهاي خانواده و يک قسمت هم براي کارهاي شخصي‌اش گذاشته است. از وقت عبادت و خانواده‌اش نمي‌زند؛ ولي نيمي از وقت شخصي‌اش را به ديگران اختصاص مي‌دهد. مردم سؤال مي‌کنند. او جواب مي‌دهد و مي‌گويد: اين را به بقيه هم بگو؛ با کوله‌باري از مشکلات به خانه‌اش مي‌آيند و سبکبار و لبخندزنان بيرون مي‌‌روند.
سر سفره:
سر سفره پيامبر بنشينيم که غذا خوردن دسته‌جمعي را خيلي دوست دارد. مي‌گويد: «غذا وقتي مي‌چسبد که دسته‌جمعي بخوريم». براي اين که ميهمان‌ها خجالت نکشند، اول از همه شروع به خوردن مي‌کند و آخر از همه تمام مي‌کند. از جلوي خودش غذا مي‌خورد. عجله هم ندارد که غذا را داغ داغ بخورد. مي‌گويد: «خدا که نمي‌خواهد آتش به خوردمان بدهد. غذاي داغ، برکت ندارد؛ صبر کنيد سرد بشود و بعد بخوريد». نه اهل تعارف است و نه اهل گير دادن. نه از غذا تعريف مي‌کند و نه بدي آن را مي‌گويد. اگر غذايي را دوست نداشته باشد، چيزي نمي‌گويد که غذا از دهان بقيه هم بيفتد. هرکس دعوتش کند، حتي اگر برده‌اي باشد، مي‌پذيرد. بعد از غذا، دستانش را خوب مي‌شويد که هيچ بويي ندهند. در سه نفس آب مي‌نوشد و قبل از هر جرعه، بسم الله و بعد از هر جرعه، الحمدلله مي‌گويد. اگر بخواهد وسط آب نوشيدن نفس بکشد، ظرف آب را دور مي‌کند که بازدمش وارد آن نشود.
براي خداحافظي با ميهمانانش، عجله نمي‌کند و صبر مي‌کند خودشان بلند شوند. هرکس که مي‌خواهد برود، پيامبر به احترامش بلند مي‌شود.

در کوچه
از خانه که بيرون مي‌رود، از طرز راه رفتنش مي‌شود فهميد که چه بدن سالمي دارد. سرعت راه رفتنش طوري است که انگار در سرازيري است.
بچه‌ها مشغول بازي‌اند. با آنها سلام مي‌کند و بينشان خوراکي تقسيم مي‌کند.
به سمت مردي مي‌رود. مرد به لرزه مي‌افتد. پيامبر مي‌گويد: «آرام باش! من که پادشاه نيستم! من پسر همان مردي‌ام که قرمه (غذايي ساده و فقيرانه) مي‌خورد».
هر کس را مي‌بيند، سلام مي‌کند. هيچ کس نتوانسته در سلام کردن بر او پيش‌قدم شود. وقتي دست مي‌دهد، صبر مي‌کند تا طرف مقابل، اول دستش را رها کند.
به هر خانواده‌اي که سر مي‌زند، به بزرگشان احترام مي‌گذارد و سفارش او را به بقيه مي‌کند. اگر کسي در جمع نباشد، سراغش را مي‌گيرد. اگر کار خوبي از کسي ببيند، تحسين مي‌کند و کار بد را تذکر مي‌دهد. هر جا مي‌رود، آخر مجلس مي‌نشيند. طوري مردم را تحويل مي‌گيرد که هرکس پيش خودش فکر مي‌کند پيامبر او را بيشتر از همه دوست دارد!

در جمع
وارد جمع مردم مي‌شود و هيچ کس برايش بلند نمي‌شود. همه مي‌دانند که از اين کار خوشش نمي‌‌آيد. حلقه‌وار دورش مي‌نشينند. هيچ وقت چهارزانو نمي‌نشيند؛ دو زانو مي‌نشيند و تکيه هم نمي‌دهد. نماز جماعتي کوتاه مي‏خواند و سخنراني مختصري مي‌کند. شمرده و با فاصله سخن مي‌گويد و هميشه سخنانش مختصر و مفيد است. گاهي ميان صحبت‌هايش تبسم مي‌کند. وقتي سخن مي‌گويد، همه سر به زير مي‌اندازند و ساکت مي‌شوند. وقتي ساکت مي‌شود، بقيه سخن مي‌گويند.
وقتي کسي سخن مي‌گويد، تا آخر سخنش ساکت است و فقط گوش مي‌دهد و وقتي مطمئن مي‌شود حرفش تمام شده، جواب مي‌دهد. حرف کسي را قطع نمي‌کند؛ مگر اين که طرف او زياد پرحرفي کند. از سه چيز بيزار است؛ بحث کردن، پرحرفي و حرف‌هاي بيهوده.
وقتي کسي شروع به جر و بحث مي‏کند و ساکت هم نمي‌شود، پيامبر زود ساکت مي‌شود؛ تا بحث تمام شود. وقتي مي‌داند کسي از چيزي بدش مي ‌آيد، در مورد آن موضوع در حضور او چيزي نمي‌گويد.
در چهار حالت ساکت است؛ وقتي با کسي سخن مي‌گويد و او قانع نمي‏شود: وقتي در مورد بود و نبود مخلوقات فکر مي‌کند. وقتي از چيزي عصباني شده و خشمش را با سکوت فرو خورده است و وقتي مي‌خواهد به مردم ياد بدهد که آنها هم اگر گاهي سکوت کنند، بد نيست!
هيچ کس را سرزنش يا مسخره نمي‌کند. اگر کسي حرف اشتباه يا بيهوده‌اي بزند، بازخواستش نمي‌کند. به مسائل شخصي مردم هم کاري ندارد. دايرة المعارف علوم است؛ ولي وقتي با کسي سخن مي‌گويد، مخاطبش ذره‌اي احساس حقارت نمي‌کند.
وقتي همه تعجب مي‌کنند، او هم تعجب مي‌کند! وقتي همه مي‌خندند، او هم مي‌خندد. چهره‌اش موقع شادي، ديدني است. چشمانش را چند ثانيه مي‌بندد و خنده‌اي مليح مي‌زند که سفيدي دندان‏هايش از لابه‏لاي لب‌هايش چشمک مي‌زند. با مردم شوخي مي‌کند؛ تا دلشان شاد شود. مي‌گويد: «من مزاح مي‌کنم؛ ولي نه با دروغ».
در مجلسي که او باشد، نه صداي کسي بلند مي‌شود، نه از کسي غيبت مي‌شود و نه حرف بيهوده‌اي به ميان مي‌‌آيد. در ميهماني او، همه نسبت به هم تواضع و احترام دارند. غريبه‌ها را هم تحويل مي‌گيرند. اگر غريبه‌اي وارد جمع شود و با بي‌احترامي حرفي بزند، با صبر و تحملش، او را شرمنده مي‌کند.
خوشش نمي‌آيد کسي از او تعريف کند؛ ولي اگر کسي از او تعريف کند، او هم متقابلاً از او تعريف مي‌کند.
هيچ وقت به کسي خيره نمي‌شود. گاهي نگاهي محجوب به زمين دارد؛ گاهي نگاهي اميدوار به آسمان و گاهي از گوشة چشم، نگاهي به مردم مي‌اندازد و فرق هم نمي‌گذارد و چنان حساب شده نگاه‌هايش را تقسيم مي‌کند که چشمانش عدالت را از بر شده‌اند.
اگر بين او و کسي مشکلي پيش بيايد، چنان محرمانه مسئله را حل مي‌کند که هيچ کس از اين جريان بويي نمي‌برد. وقتي از دست کسي عصباني مي‌شود، تنها کاري که مي‌کند، اين است که رويش را برمي‏گرداند. به همه سفارش کرده که اگر کسي پشت سرم چيزي گفت، به گوشم نرسانيد؛ زيرا دوست ندارم ذهنيت بدي از کسي داشته باشم.
مي‌گفت: خوش ندارم مسلماني بميرد؛ ولي سنت‌هاي پيامبرش به گردنش مانده باشد و آنها را انجام نداده باشد.

منابع:
1. صدوق، عيون اخبار الرضا، ج1، ص 315-319.
2. طبرسي، مکارم الاخلاق، ص 11-40.

ماهنامه فرهنگی اجتماعی دانشجویی پرسمان


١٣:٤١ - دوشنبه ٢٥ فروردين ١٣٩٣    /    عدد : ٥١٩٦٥    /    تعداد نمایش : ٤٢٥٥


کاربر مهمان
1393/02/03 22:54
0
1
سلام؛ خدا قوت برو بچه های حوزه؛ ممنون از متن زیباتون. زیباترین قدم زدن عمرم بود؛ ایکاش میتونستم همیشه انقدر راحت با پیامبرم همراه و هم قدم شوم... ایکاش ما هم ذره ای بسان پیامبر مهربانی ها، با هم مهربان بودیم و دستگیر هم...
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج




اوقات شرعی
عنوان